Nakupujte na splátky bez starostí.

 1. Pri objednávke tovaru v nákupnom košíku zvolíte typ platby "nákup na splátky" CETELEM, alebo HOME CREDIT
 2. Po odoslaní objednávky vyplníte žiadosť o poskytnutie úveru
 3. Do 24 hodín obdržíte na Váš email informáciu, či bol úver schválený, alebo zamientutý
 4. Ak bol úver schválený, vaša objednávka bude ďalej spracovaná.
 5. Hneď ako bude vaša objednávka pripravená v našom expedičnom sklade dostanete informáciu o jeho expedícii, prípadne si tovar môžete vyzdvihnúť osobne na našej pobočke.
 6. Podrobný manuál a návod ako správne nakúpiť na splátky cez CETELEM, alebo HOME CREDIT

Ako postupovať pri nákupe na slátky?

1. Vyberte si tovar

 • Vyberte si požadovaný tovar  a produktovej karte ho vložte do košíka ikonou "vložiť do košíka"
 • Nákup na splátky je možné použiť len pri objednávkach väčších ako 120€.

2. V košíku zvoľte spôsob platby

 • Ak máte v košíku všetok požadovaný tovar zvoľte spôsob platby CETELEM alebo HOME CREDIT, následne kliknite na ikonu "prepočítať splátky".

3. Odoslanie objednávky

 • Keď sú vaše splátky vypočítané odošlite objednávku ikonou "objednávka s nutnosťou platby". Následne budete presmerovaný na stránky splátkových spoločností kde vyplníte formulár pre chválenie úveru.
 • Všetky následné stránky pri zadávaní informácií pre získanie úveru vás budú zrozumiteľne navigovať k správnemu zadaniu.
 • Všetky údaje zadávate priamo na stránkach splátkových spoločností a sú považované za prísne dôverné.
 • Výsledok o schválení úveru dostanete emailom, alebo sa ho môžete dozvedieť na stránkach splátkových spoločností na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

Požadované doklady pri žiadosti o splátkový nákup

Po schválení úveru je nutné zaslať poštou nasledujúce dokumenty. Bez doloženia týchto dokumentov nebude môcť byť tovar odoslaný k vám.

Pri úvere do 3000€

 1. 1x riadne podpísaná zmluva o spotrebiteľskom úvere
 2. 1x vyhlásenie a poučenie o spracovaní osobných údajov
 3. 1x kópiu občianskeho preukazu. Je nutné zaslať obojstrannú kópiu dokladu, pričom musí byť z kópie jasná aj podobizeň žiadateľa o úver

Pri úvere nad 3000€ a u podnikateľov

1. originál potvrdenie o výške príjmu.

 • zamestnanec potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, alebo posledná výplatná páska s označením zamestnávateľa.
 • podnikateľ potvrdenie o podaní daňového priznania za posledné zdaňované obdobie.
 • dôchodca potvrdenie o starobnom alebo invalidnom dôchodku, alebo výpis z bankového účtu, alebo poslednú zloženku preukazujúcu poberanie dôchodku.

2.  doklad preukazujúci trvalé, alebo prechodné bydlisko. Týmto dokladom môže byť výpis bankového účtu, alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb napríklad faktúra za plyn, za elektrinu, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov, alebo výpis z katastra nehnuteľností.

Podmienky pre podanie žiadosti

Pre nákup tovaru na splátky môže požiadať fyzická osoba v zamestnaneckom pomere, dôchodca, lebo podnikateľ ktorí spĺňajú tieto podmienky.

1. Občan slovenskej republiky
2. Občan EU len po doložení týchto dokladov
•    originál potvrdenie o výške príjmu
•    kópia OP
•    kópia potvrdenia o trvalom, alebo prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky
•    doklad s adresou ktorá je uvedená v potvrdení pobytu na území SR
•    ostatné doklady k vybaveniu úveru
3. Vek 18 rokov
4. Pravidelný zdroj príjmov (tu sa nevsťahuje materská dovolenka, alebo zamestnanecký pomer v skúšobnej lehote, alebo výpovednej lehote)
5. Nákup musí presiahnuť sumu 120€